Hoppa till innehåll

Low level laser terapi

LLLT / Photobiomodulation / Medicinska laser

Information om medicinsk laserbehandling: Med en medicinsk laser appliceras laserljus icke-invasivt för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning.

Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

Infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) som Kvarnens Hunderia använda sig av och 808 nm har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur.

Photoner som träffa cellkärnan ger energi och stimulera cellerna och på det sättet främja läkningsprocessen. Ihop med ett stärkt immunförsvar bidra detta till minskning av inflammation, svullnad och smärta.

Om laser
Lasrar är, enkelt förklarat, en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus1. Lasrar kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som man kan bränna och skära med och det finns svagare lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. Dessa kallas medicinska och deras styrka är oftast i en laserklass2 som kallas 3B. De starkare lasrarna är vanligtvis i klass 4. De medicinska lasrarna bränner generellt inte och ljuset är helt ofarligt.


Medicinsk laserbehandling
Till skillnad från allt annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa unika egenskaper har
visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rimlig styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt kallas denna behandlings- metod oftast för Low Level Laser Therapy (LLLT).


Vad är det som händer?
De flesta har någon gång sett, att om man håller handen framför en ficklampa så går en del av lampans ljus igenom fingrarna, speciellt rött ljus. På vägen genom handen träffar ljuset våra celler. Detsamma gäller laserljus. När man belyser med laser sker ett energiupptag i cellen som visat sig påverka cellens funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkas celler och vävnad till läkning.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

  • Stimulerar cellfunktioner (immunförsvar)
  • Minskar smärta
  • Reducerar inflammation
  • Reducerar svullnader och ödem
  • Främjar läkning

Hur går behandlingen till?
Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt
med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis
sår och hudbesvär. Osynligt ljus (infraröd) som har betydligt bättre inträngningsförmåga används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.


Hur går behandlingen till?
Man belyser med laserljus, den del av kroppen där besväret sitter. Oftast riktar man ett handstycke där ljuset kommer ut, mot huden. Synligt laserljus, som rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem exempelvis sår, medan osynligt ljus (infraröd) oftast används på djupliggande problem såsom leder och muskulatur.


Hur lång tid och hur många behandlingar?
En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. För långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Det är dock väldigt individuellt. Ibland räcker det med några få behandlingar ibland krävs det fler tills önskad effekt uppnås. Akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandling
Rent generellt kan man säga att alla behandlingsreaktioner kan betraktas som positiva då de oftast
är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna uppkommer oftast inom 24 timmar.
Följande kan uppträda:
• Tillfällig eller bestående smärtlindring
• Tillfälligt ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning
• Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls.


Finns det risker?
Medicinsk laserbehandling är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet,
och som visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador. Men rent allmänt så kan starka
ljuskällor innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa. Detta gäller även för medicinska lasrar.
Man ska därför aldrig titta rätt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Mer än 40 års forskning och erfarenhet visar detta. Det finns inga risker med
laserbehandling även om djuret har implantat, proteser eller är dräktigt.

Vetenskaplig forskning, s.k. dubbelblinda studier visar positiva resultat på bland annat: ledvärk, nack- och, ryggvärk, senproblem, artros, reumatism, muskelvärk, akuta skador och efter operation.
Generellt går alla typer av inflammatoriska problem utmärkt att laserbehandla.

Source: Djurvård (irradia.se)

Kontakta mig om du vill veta mer eller boka behandling: Kontaktformulär